Bavorsko 2012

Na tento Exod jsem se mimořádně těąil. Po více neľ 20 letech se podívám do míst, kde jsem za vydatného přispění Jirky Mezníka poprvé přičichl k vysokohorské turistice. Tehdy, v letech 1990 aľ 1992, jsem pracoval v Augsburgu a odtamtud je to do hor, přesněji do Ga-Pa, něco přes 100 km. Proąli jsme toho v této oblasti docela dost, takľe jsem se letos nemohl dočkat, aľ se tam zase podívám.

Odjezd z veteriny v 6 ráno se nijak neliąil od ostatních odjezdů. 4. turnus opět trochu prořídnul, je nás stále méně, takľe se dá očekávat pohodlné spaní ve stanech po dvou. Stejně jako loni do Brna nepřijeli naąi čeątí bratři a sestry, protoľe se opět jelo přes Prahu a Plzeň, a tak naskakovali postupně během cesty. Tomáąovi s Drahuąkou jsem zajistil jejich tradiční místo, na to Filipovo se vecpali starouąci s argumentem, ľe tam seděli odjakľiva. Na to se nedalo nic říct. Filip se tedy stěhoval, ale nijak ho to nepoznamenalo. Autobusová piva se konzumují stejným způsobem na jakémkoliv sedadle.

Příjemné slunečné počasí během cesty dávalo naději, ľe se nepřílią pozitivní předpověď počasí nevyplní. Byly to plané naděje. Uľ za Mnichovem bylo vidět, ľe nad horami jsou tmavé mraky. V okamľiku, kdy jsme přijeli do campu, začalo prąet. I přesto Filip rychle vybral dva kvalitní stany O1 a O2. Do konce turnusu jsme se nedohodli, který stan je jednička a který dvojka. Na kvalitu a mnoľství telefonátů to ovąem nemělo praľádný vliv.

Sobota - 21.7. 2012